דף הבית
נושאים כלליים

תקיפת שוטרים
מה היא תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות?

יש לו מעט עבירות פליליות אשר החוק רואה בעין חמורה, ונוטה לנהוג במקרים אלה כבית שמאי, על מנת להרתיע ולהעניש בצורה הולמת שתימנע הישנות המקרים עד כמה שניתן. תקיפת שוטרים היא אחת מן העברות החמורות ביותר אשר קיימות על פי החוק בישראל ובתי המשפט במדינת ישראל נוהגים שלא להיות סלחניים במקרים אלו. הפחתה מעונש הקבוע בחוק בגין עברת תקיפת שוטרים תיתכן רק בנסיבות מיוחדות אשר נחשבות לנסיבות מקלות. לנסיבות ביצוע העברה יש במקרה זה חשיבות רבה וכמו כן גם לבחירת עורך דין פלילי מקצועי אשר ייצג את המואשם בתהליך החקירה והמשפט בתיק תקיפת שוטרים.

מה היא ההגדרה המשפטית של תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות?

תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות היא תקיפה אשר התרחשה בנסיבות הבאות: כאשר התוקף התכוון להכשיל את עבודתו של שוטר או להפריע לו במילוי תפקידו (לשמל בעת ניסיון למעצר בשל עבירות סמים), כאשר התוקף היה חמוש בכלי נשק (לתוך רשימת הנשקים נכנס לא רק כלי ירי אלא גם אבן או מקל) או כאשר השתתפו בתקיפה של יותר משלושה בני אדם.

עונשים על תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות

במקרה של תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות העונש המינימאלי הוא מאסר של שלושה חודשים במקום חודש אחד בעת תקיפת שוטרים שלא בנסיבות המחמירות. העונש המקסימאלי הקבוע בחוק במקרה זה הוא מאסר של חמש שנים והוא נכון למקרים בהם התוקף פעל בכוונה על מנת להכשיל את עבודתו של שוטר.

כיצד עליכם לפעול על מנת להימנע מלקבל עונש חמור?

מכיוון שהאשמה על תקיפת שוטרים היא אחת מן ההאשמות החמורות ומכיוון שמדובר על מעשה אשר זוכה לרוב בעונשים המחמירים ביותר, מאוד מומלץ שלא להיעזר בכישורי הויכוח האישיים, אלא לפנות אל עורך דין מקצועי אשר עוסק בתחום פלילי, כך גם במקרה מאוחר יותר של ביטול רישום פלילי. או חנינה עורך דין פלילי יסייע לכם גם במהלך החקירה המשטרתית וגם ינהל עבורכם את התיק בכל הערכאות המשפטיות אשר נדרשות. עורך דין פלילי מכיר את כל פרצי החוק אשר יסייעו לו להקטין את העונש המדובר ובמקרים מסוימים אף לזכות אתכם מאשמה לחלוטין על תקיפת שוטרים.