דף הבית
נושאים כלליים

מניות
להבין מה עומד מאחורי מניות

אם אתם עומדים לסחור במניות בבורסה יש כמה פרמטרים שעליכם לקחת בחשבון טרם תחילת הפעילות שלכם, על מנת שאתם תוכלו למקסם את הרווחים אשר תגרפו בבוא העת, ומאידך תוכלו כמובן למזער את הנזקים שעלולים להגיע מן הסתם. האמת היא, כי רוב האנשים אשר רוצים לקנות או לסחור היום באמצעות מניות בשוק ההון, מודעים לכך כי עיקר ההנאה מן ההשקעה במניות היא ביכולת לקבל מהן דיבידנדים שונים בבוא העת. מניות מקנות לאדם בעלות על חלק מסוים בחברה, ועל כן החברה גם מחויבת כלפי מחזיקי המניות בחלוקת הרווחים, אשר נקראים בשם דיבידנדים. אולם, יש במניות הרבה מעבר לכך, וחשוב לדעת מה עומד מאחוריהן.

היכולת לנווט את החברה

חברה אשר מנפיקה מניות בבורסה, מנוהלת למעשה בדרך שנקראת דמוקרטיה תאגידית. חברה כזו, מחויבת להקים דירקטוריון, אשר ייצג את האינטרסים שלבעלי המניות. את הדירקטוריון בוחרים בעלי המניות עצמם, דרך מפגש שנקרא אסיפת בעלי המניות. האסיפה הזו גם קובעת את התקנון של החברה. לכן, לכם כמחזיקי מניות, יש גם את היכולת ממש לנווט את החברה ולסייע לתהליך קבלת ההחלטות בה. ניתן גם לבצע מסחר עצמאי בבורסה כדי לרכוש או למכור מניות, לדוגמא רכישת מניית כיל.

היחס בין המניות

חשוב להבין, כי היחס בין בעלי המניות איננו שווה, ותלוי כמה מניות יש לכל אחד מהחברים באסיפה. כך לדוגמה, אדם שרכש 8 מניות, הוא אדם שהקול שלו באסיפה יהיה חזק יותר מאדם שרכש רק 3 מניות. כל מניה היא יחידת השקעה בחברה. גם הדיבידנדים שמחולקים, נעשים באופן יחסי לפי רמת ההשקעה במניות. היחס הוא בעצם פשוט מאד - מי שמשקיע יותר ברכישת מניות של החברה, מקבל גם יותר יכולת החלטה ויותר רווחים.

איך נקבע מחיר המניה?

המחיר של מניות משתנה מידי יום ביומו, ונקבע דרך מדדים שונים, ומתפרסם בבורסה לניירות ערך בת"א, ובבורסות נוספות ברחבי העולם לחברות זרות. הערך של המניה נקבע לפי מספר רב של פרמטרים - מידת הרווחים וההפסדים של החברה עד כה, האקלים הפוליטי שבתוכו היא פועלת, עד כמה ההשקעה בחברה נתפשת כסיכון פיננסי, וכיו"ב.