דף הבית
נושאים כלליים

חייגן אוטומטי
  חייגן אוטומטי לשיחות יוצאות

כל בית עסק, אשר מקדם את מכירותיו דרך שיחות טלפון יזומות, חייב לצייד את אנשי המכירות שלו באבזור הטכנולוגי הראוי, על מנת שאלה יוכלו לבצע את עבודתם נאמנה וללא כל דופי. על מנת שזה יקרה חשוב מאד כי במערכת הטלפוניה של בית העסק תותקן מערכת של חייגן אוטומטי בעזרת תוכנת קול סנטר. מערכת חייגן אוטומטי מאפשרת לבצע שיחות באופן אוטומטי במרכז שירות לקוחות. מטרת חייגן אוטומטי היא בעיקר טלמרקטינג. טלמרקטינג הוא תהליך מכירת שירותים ומוצרים בעזרת הטלפון, סקרים, מודעות, תזכורת וחיוג חזרה. חייגן אוטומטי מבוסס על ריכוז של פקודות או הנחיות שלפיהם מבצעת המערכת את החיוג למנוי כדי להצליח בתהליך זה.

חייגן אוטומטי – שיחות מוצלחות ולא מוצלחות

ניתן לסווג את השיחות היוצאות לשני סוגים: מוצלחות או לא מוצלחות. שיחה מוצלחת מוגדרת ככזו שיש מענה של מנוי וזאת ללא תלות בתוצאה של השיחה הספציפית. שיחה לא מוצלחת היא שיחה ללא מענה, קו תפוס, עונה פקס במקום האדם או שעונה מענה קולי. שיחות אלה מוגדרות כשיחות לא מוצלחות.

חייגן אוטומטי – כיצד זה מתבצע?

חייגן אוטומטי לשיחות יוצאות אפשר לבצע בעזרת מערכת IVR ak של מרכזיות או בהשתתפות נציג. השתתפות נציג מאפשרות שתי שיטות לחיוג: כאשר הנציג מוגדר לפני שנוצר קשר עם הלקוח, כלומר נציג שמור או ללא נציג שמור. כל שיטת חיוג שונה מבוססת על אלגוריתמים שונים ומיועדת למטרות שונות.

חייגן אוטומטי – אסטרטגיית חיוג

אסטרטגיה עבור חייגן אוטומטי נקבעת בעזרת סט של הוראות שעל פיו מבצעת המערכת את החיוגים לשיחות היוצאות. כלומר, ההוראות קובעות למי לחייג ומתי. את הפרמטרים של שיחות יוצאות לכל אסטרטגיה ניתן להתאים באופן ידני על ידי מפקח או נציג. השימוש במערכת חייגן אוטומטי עם IVR לצורך חיוג שיחות יוצאות נעשה בדרך כלל כדי להפיץ מידע בצורה של הודעות קוליות על תיקוני תשתית באיזור המגורים של הנמען, על תקלות במערכות שונות וכדומה. השתתפות נציג שמור לשתי אפשרויות – תצוגת מידע מראש על המנוי לפני החיוג או תצוגת מידע על המנוי לנציג בזמן החיוג למנוי.