דף הבית
נושאים כלליים

ועדת ערר תל השומר
ועדת ערר תל השומר הינה סוג של ישות בקרה, שתפקידה לבקר על המלצות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, המכונה לרוב המרב"ד.  ועדת הערר מוסמכת למעשה לדון בהמלצות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולשנות אותן או אף לבטל אותן. מבקשי רישיון נהיגה או לחילופין, בעלי רישיון נהיגה אשר חשים כי נפגעו עקב החלטות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שאינן צודקות לראות עיניהם, רשאים להגיש ערעור על ההחלטה בפני ועדת ערר תל השומר.

 

הליך הגשת הערר

האדם המבקש להגיש ערר לועדת ערר תל השומר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים צריך להגיש את הבקשה תוך שלושים ימים, מהיום שבו ההודעה על ההחלטה נמסרה לו על ידי רשות הרישוי וזאת על פי חוק כמעוגן בתקנות התעבורה. את ההנחיות להגשת הערר ולתשלום האגרה על בקשת הערר, יקבל מבקש הערר על ידי רשות הרישוי במועד קבלת התשובה מרשות הרישוי. את הבקשה מגישים דרך הדואר בלבד, בכתובת המדויקת של ועדת ערר תל השומר הממוקמת בבית החולים שיבא, הממוקם בתל השומר. האגרה על בקשת הערר תשולם באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט או דרך שובר לתשלום במזומן בבנק הדואר, המצורף לטופס הבקשה לערעור.

 

קבלת התשובות מועדת הערר

 המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וועדת ערר תל השומר מעבירים את ההחלטה בצורה תמציתית ובכלליות אל משרד הרישוי וזאת מטעמי צנעת הפרט. נוהג זה מעוגן בתקנה 195 לתקנות התעבורה, שם מעוגן כי כלל הנימוקים והמסמכים המגבים יימסרו לנבדק, או לרופא מטעמו על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. על מנת לקבל את המסמכים הללו, על הנבדק או מי מטעמו לפנות בבקשה לקבלת המסמכים, בצירוף ויתור סודיות רפואיות, אותו ניתן לקבל בצורת טופס במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.