דף הבית
נושאים כלליים

יהדות
יהדות בעלת זרמים שונים

יהדות היא מילה אשר מגדירה לאום, דת, תרבות, מסורת והיסטוריה של קבוצה אתנית מסויימת ואלה מכונים יהודים. מבחינה דתית אדם יכול להחשב יהודי אם נולד לאם יהודייה או שעבר גיור כהלכה. מבחינה תרבותית ולאומית ישנם כיום הרבה מאד יהודים אשר אינם מוכרים ככאלה על ידי ההלכה הדתית, אך הם כאלה על פי תפיסת עולמם והשתייכותם החברתית והתרבותית. מדובר על רבים מעולי רוסיה שאביהם היה יהודי ואימם לא, והם לא יכולים להחשב כיהודים על פי ההלכה. יהדות זו בעיקר בחירה.

יהדות חילונית

יש יהודים חילוניים רבים שאינם מאמינים בדת, ואינם מקבלים דבר מן הנאמר בספרי הקודש כדברי אלוהים חיים, אך הם מרגישים יהודים לכל דבר, והם מחנכים את ילדיהם על התרבות היהודית, חוגגים את החגים היהודים ומקיימים ריטואלים יהודיים דתיים רבים, אך לא מתוך זיקה דתית, אלא מתוך זיקה תרבותית והיסטורית בלבד. כך אמור לגבי קיום טקס ברית המילה, טקס הבר מצווה, הליכה לבית כנסת בחגים ציון כל חגי ישראל בארוחות משפחתיות וכדומה.

זרמים שונים בדת היהודית

יהדות כוללת בתוכה זרמים שונים כאלה ואחרים, והם נבדלים אלה מאלה באורח חייהם ובראיית עולמם היהודי. הזרמים השונים התפתחו מהמאה השמונה עשרה עם התעוררות תנועת ההשכלה באירופה. התעוררות זו שינתה את עולמם של היהודים ללא הכר והביאה להקמת הזרמים השונים ביהדות. יהדות האורתודוכסיה נולדה בתחילת המאה התשע עשרה ומייסדה הוא החת"ם סופר אשר קבע כי אין חידוש מן התורה, ועשה זאת כריאקציה לתנועת החילון הגדולה אשר פשטה בקרב יהודים רבים, אשר קיבלו זכויות מלאות במדינות שונות באירופה. יהדות הרפורמה נוסדה בגרמניה במאה השמונה עשרה, והיא תבעה חידושים מופלגים בהלכה, בספר התפילות, באורח החיים הדתי וכדומה. הזרם הקונסרבטיבי אף הוא נוסד בגרמניה ומהווה סינתזה בין שני זרמים אלה. כיום ישנם זרמים נוספים ובמיוחד בארץ, כמו הזרם ליהדות מסורתית אשר מקורה הוא ביהודי מדינות האסלם. לאנשים אלה יש זיקה לדת היהודית, אך הם מקיימים רק מצוות אשר מן הסתם נראות להם חשובות.