דף הבית
נושאים כלליים

ההשלכות של פסילה מנהלית
פסילה מנהלית הינה פסילה אשר ניתנת על ידי קצין משטרה במעמד עבירה על הכביש. הפסילה אוסרת על האדם לנהוג זמן מסויים ומתבצעת לפני ביצוע הליך משפטי. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון של נהג אשר עבר על אחת מעבירות התעבורה החמורות כמו נהיגה בשכרות, עקיפות מסוכנות, נסיעה במהירות מופרזת או מעבר באדום. כאשר מדובר בתאונת דרכים לקצין המשטרה סמכות לפסול רישיון של נהג אשר גרם לתאונה גם אם הנזק הינו רק נזק לרכוש. מטרת הפסילה היא לא להעניש את הנהג אלא להרחיק את סכנת הנהיגה שלו מהכביש. כאשר נהגים לא מצייתים לפסילה ובוחרים לנהוג בכל מקרה, יש לדעת שמחייסים להחלטה כזאת חשיבות רבה והיא נראת בצורה חמורה על ידי בית המשפט.

מה משך זמן הפסילה המנהלית

משך הזמן שניתן לפסילה מנהלית קבוע בפקודת התעבורה. משך זמן הפסילה משתנה בסוגים שונים של תקריות. עבירות הקבועות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, לרוב מדובר בעבירות יחסית קלות אשר לא גרמו לנזק לרכוש או לנפש כמו: אי מתן זכות קדימה, עקיפות מסוכנות, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, אי ציות לכללים שונים. כל אלה יגרמו לפסילה מנהלית של 30 יום. מעורבות בתאונות דרכים אשר לא היו בה אבדות בנפש יגרום לפסילה של 60 יום. פסילה מנהלית של 90 יום תוטל על נהגים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים קטלנית עם הרוגים. יש לציין שבפסילות של 60 ו-30 יום ישנה סמכות לשוטרים לקצר את זמן הפסילה.

הסמכות לפסילת רישיון הינם קציני משטרה בדרגת פקח ומעלה, אבל אם שוטר אשר דרגתו מתחת לפקח מבחין כי נעשה עבירה הוא רשאי להחרים את רישיון הנהיגה של הנהג ולתת לו אישור תנועה עם הגבלת זמן.