דף הבית
נושאים כלליים

שירות לאומי לבנות דתיות
שירות לאומי לבנות דתיות – שירות משמעותי

הנושא של בנות דתיות אשר אינן מעוניינות לשרת בצהל מוכר וידוע מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה. אך מתברר כי בנות אלו יכולות לתרום למדינה בדרכים אחרות לגמרי תרומה שהיא גדולה לפחות כמו שירות בצהל. הכוונה היא כמובן לנושא של שירות לאומי לבנות דתיות. שירות לאומי לבנות דתיות הוקם לפני כמה עשורים כדי לאשפר לבנות דתיות שניתן להן פטור משירות צבאי לשרת את המדינה באופן שונה, אך משמעותי. שירות לאומי לבנות דתיות לא הוקם כעלה תאנה לבנות הדתיות, אלא מתוך רצון כנה ואמיתי לאפשר להן לעשות שירות משמעותי בשירות המדינה. כדי להצליח במשימה וכדי לשמור על אורח החיים הדתי של הבנות הוקמו עמותות המסייעות לבנות להתנדב והשומרות על כל צרכיהן המיוחדים.

שירות לאומי לבנות דתיות – חובת הבנות


שירות לאומי לבנות דתיות אינו עוד רק לבנות דתיות והוא נפתח לכל בעלי הפטור משירות צבאי החל מבנות דתיות ועד לערביי ישראל. מאחר והשירות הוא על בסיס התנדבותי אך הוא מעניק למשרתים את הזכויות שיש למשרתים בצבא יש בצידו גם חובות. על כל מתנדב חלה חובת מילוי דוחו"ת נוכחות והגשתם בזמן לאחר שהוחתמו, על המתנדב להגיע בזמן למקום ההתנדבות שלו והכל בהתאם לנוהלים ולדרישות של כל מקום ומקום. בנוסף מתחייב המתנדב לנאמנות וליושר כלפי המדינה.

שירות לאומי לבנות דתיות – ליווי צמוד

בנוסף לחובות ולזכויות שיש בתקופת שירות לאומי לבנות דתיות, ישנם אירגונים המלווים את הבנות בזמן השירות על מנת לדאוג לכל הצרכים המיוחדים שלהן. מדובר במיוחד על הצרכים הדתיים וההלכתיים שיש לבנות, לשמירה על כשרות בדירות שבהן הן מתגוררות בתקופת השירות, על סדנאות והכשרות תורניות בזמן השירות וכדומה.

שירות לאומי לבנות דתיות – סיפוק אישי

שירות לאומי לבנות דתיות מעניק להן גם סיפוק אישי. מקומות ההתנדבות שבהן הן מוצבות מאפשרים להן לתרום תרומה משמעותית לחברה בישראל וזאת למרות שאינן עושות שירות צבאי. העבודה ההתנדבותית עם ילדים, חולים או עם אנשים נזקקים מעניקה סיפוק רב היוצר מוטיבציה לעבודת הבנות.