דף הבית
נושאים כלליים

פירוש חלומות לפי הקבלה
הקשר בין תורת הקבלה ובין פירוש חלומות  

  פירוש חלומות לפי הקבלה הוא החיבור בין הסמוי לגלוי והמטרה היא לשפר את איכות חייו של האדם, להעצים את רוחו ולתקן את כל מה שאפשר במציאות שבה הוא חי. כל זאת על מנת שיוכל, לאחר מותו, להגיע לעולמות העליונים. תורת הקבלה קיימת כבר מאות שנים ומקורה הוא באירופה של המאה ה-12. קבלה היא תורת הסוד והנסתר, מהותה היא לקשר בין חלומות ופירושם כדי להבין את המתרחש בעולם הגשמי, מציאותי.


העולמות של הקבלה

לפי תורת הקבלה, ניתן לחלק את העולם הגשמי והרוחני לארבעה עולמות נפרדים אך מקושרים. העולם הראשון הוא אצילות, השני בריאה, השלישי יצירה והאחרון עשייה. פירוש חלומות לפי הקבלה מבקש להציג את ההיררכיה בין העולמות, כאשר הנאורות והמידע הרוחני נמצאים בעולם האצילות ודרך הבריאה והיצירה מגיעים למקומו הגשמי של האדם, עולם העשייה. מן העולמות האחרים, מקבל האדם את החלומות המתפרשים כנבואה, אך גם סיוטים לעיתים.


פירוש חלומות לפי
המלאכים

על פי הקבלה, בעולם היצירה, זה שנמצא בהיררכיה מעל עולם העשייה של האדם, קיימים מלאכים. המלאך רפאל, זה שאחראי על כל הריפוי והמרפא. חלומות הקשורים לתחומי הפעילות והאחריות של המלאך מגיעים, על פי הקבלה, מרפאל עצמו. מלאך נוסף הוא אוריאל ותפקידו הוא לשמור על האור בעולם, כלומר, להזכיר את חשיבותה ומשמעותה של האמונה. מקומו הוא תיווך בין העולם העליון ובין זה התחתון. מלאך החסד הוא מיכאל ותפקידו הוא הגנה מפני עין הרע והתחדשות. כמו כן, הוא נושא התפילות עד לכס המלכות בכבודו ובעצמו.


לתת לרמב"ם את מקום הכבוד

אחד מחוקרי החלומות הגדולים ביותר שהיו מבססים את פירושיהם על פי תורת הקבלה הוא הרמב"ם. את פרשנויותיו ביסס הרמב"ם על ההנחה הבסיסית והחשובה מכל, כי המידע שמגיע אל האדם מקורו בחלום וחיי הנפש של כל אחד ואחת מהאנשים אינם יכולים להתפתח ללא היכולת לחלום ועל אחת כמה וכמה ללא היכולת לבסס את הרוחניות על פי תורת הקבלה.