דף הבית
נושאים כלליים

מיחזור משכנתא
מיחזור משכנתא הוא תהליך שבו תחליפו את יתרת החוב שלכם במשכנתא קיימת על ידי ביצוע הלוואת משכנתא חדשה כאשר המטרה המרכזית הינה – הקטנת סך הכל החזרי עלות הכסף או הקטנת תשלומי הריבית אשר לפעמים יכולים להגיע עד עשרות אלפי שקלים, פריסה נוחה יותר של החזר התשלומים לבנק או שמירה על רמת החיים ויצירת אוויר לנשימה ביום יום או צמצום תקופת ההחזר הכוללת שהיא שוות ערך לכסף. מוטיב הרעיון הוא לבחון את תנאי השוק הנוכחיים אל מול תנאי השוק לפיהם אתם משלמים את המשכנתא הנוכחית שלכם, לבצע השוואה ובמידה ורואים כי יש כאן כדאיות מסתברת, להחליף משכנתא אחת בשניה. תהליך בדיקת כדאיות מיחזור משכנתא תלוי במסלול המשכנתא המקורית הראשונה אשר נלקחה – ריבית משתנה, ריבית קבועה, פריים וכיוצא בזה, ובמקרה הזה היות ורמת הריבית בין הבנקים די דומה נמצא כי למסגרת הכללית של תנאי המשכנתא יש במקרה זה משמעות רבה. בנוסף, תהליך מיחזור משכנתא נושא גם מידה מסוימת של סיכון, וכי יש לעשותו בזהירות מרבית ועם התייעצות של איש מקצוע ניטרלי, עדיף שלא עם נציג הבנק.|

הפרמטרים שיש לבדוק לפני תהליך מיחזור משכנתא–

* מספר השנים לסיום המשכנתא – זהו פרמטר חשוב בבואכם לשקול מיחזור משכנתא, מכיוון שהוא משפיע על סך הריביות תשלמו. אם נותרה פחות ממחצית תקופת ההלוואה המקורית, כשתיים עשרה שנים, כדאי לוותר על המיחזור ולהישאר במסלול המקורי. בכפוף לבדיקה פרטנית, ככל שמספר השנים שנותרו לסיום ההלוואה מתקרב ל- עשרים השנים, כך כדאי יותר לשקול שאחוז המשכנתא במסלול הפריים יהיה גבוה יותר.

* הריבית – רמת הריבית היא פרמטר חשוב ביותר, אבל יש לבחון אותו לא רק לגבי רמתו הנוכחית, אלא לגבי צפי התנהגותו העתידי, הסיכונים העתידיים והתאמתו ללווה.