דף הבית
נושאים כלליים

טופס תביעת אובדן כושר עבודה
כל טופס תביעה כולל הנחיות כיצד למלאו וגם פירוט על המסמכים הדרושים לצורך טיפול יעיל ומהיר בתביעה. הנחיות אלו רלוונטיות בעיקר במקרים של תביעת אובדן כושר עבודה. תביעה מן הסוג הזה מחייבות התנהלות מול גורמים רבים, כגון עורכי דין, המוסד לביטוח לאומי וכמובן חברות הביטוח הפרטיות. יחד עם זאת, רבים לא מכירים את אופיו של טופס התביעה ולכן כדאי להציג את הדגשים המרכזיים.

תביעת אובדן כושר עבודה כפופה לאישורים רפואיים. האישורים כוללים סיכום רפואי מטעם הרופא המטפל או סיכום מחלה מבית החולים, לרבות תיאור מלא של הפגיעה, המחלה או הנכות. אישורי מחלה מרופא מקצועי או רופא תעסוקה יכולים גם הם לזרז את הטיפול בתביעה. במידה ומוגשת תביעת אובדן כושר עבודה לביטוח לאומי, יש לצרף את האישורים והעתקי הפרוטוקלים מהחלטות הועדות הרפואיות.

פרטי אירוע התביעה
טופס תביעת אובדן כושר עבודה מציג את פרטי המבוטח והמעסיק. ההבחנה העיקרית היא בין פרטי אירוע התביעה במקרה של מחלה, לבין פרטי אירוע התביעה במקרה של תאונה. המבוטח נדרש לסמן את סוג התביעה ולהגדיר האם מדובר באובדן כושר עבודה או בנכות. במקרה של מחלה, המבוטח כותב את תאריך אבחון המחלה, את שם המחלה ואת המועד בו הרגיש לראשונה בהפרעות מסוימות. עליו לציין גם את המועד בו אושפז ואת שם הרופא המטפל וכתובתו.

במקרה של תאונה, ההנחיות המופיעות בטופס תביעת אובדן כושר עבודה מחייבות את ציון תאריך האירוע, תיאור קצר של נסיבות התאונה ופרטים על היסטוריה רפואית. הנושא האחרון בטופס הוא זכאות המבוטח מביטוח לאומי, קרנות פנסיה וחברות ביטוח אחרות. בסעיף הזה המבוטח מפרט לגבי כיסויים מקבילים ומציין תאריך משוער לחזרה לעבודה.