דף הבית
נושאים כלליים

הסרת עין הרע
הסרת עין הרע היא פעולה אשר נועדה להרחיק מאתנו חסימות פנימיות בגוף ולאפשר לאנרגיות חיוביות לחדור לתוכנו. עם האנרגיות החיוביות ייכנסו לחיינו שפע, ברכה, מזל והצלחה. לפני שמבצעים פעולה של הסרת עין הרע יש לבדוק אם אכן יש עלינו עין הרע. מיסטיקנים ורבנים ידעו לאבחן אם חלילה עין הרע פגעה בנו. אם כן, הם ידעו להוציא ולהרחיק את העין הרעה.


הסרת עין הרע


הסרת עין הרע- איך נדע אם יש עלינו עין הרע?

• כאשר נרגיש חסומים, כאשר הכול תקוע בחיינו ושום דבר לא מתקדם, כאשר גם הדברים הטובים בחיינו הופכים להיות מעמסה וטרדה, כאשר אנו מרגישים חסרי אנרגיות זהו הסימן כי יש לבצע הסרת עין הרע.

• אם אנו חוששים שיש עלינו עין הרע כדאי ללכת לקן נמלים ולהניח את היד על יד הקן. אם הנמלים יטפסו ויעלו על היד סימן כי אין עלינו עין הרע, אך אם הן יברחו מאתנו זה הסימן כי עין הרע שורה עלינו.

• על בד שחור יש להניח חצי כוס מלאה בשמן. אם הדמות שלנו נשקפת מתוך השמן באופן הפוך, סימן כי יש עלינו עין הרע.


הסרת עין הרע - ארבעה דרכים להסרתה


• מומלץ ללכת לים בימים שני או חמישי. להיכנס לים עד שהמים יכסו את הברכיים. לספור שישה גלים ובגל השביעי לשטוף את הידיים והרגליים . במשך כל הזמן יש להסתכל רחוק. בזמן השטיפה יש לבקש מהאנרגיות השליליות לנקות ולטהר אותנו.

• לתת צדקה - נתינת צדקה מגנה מפני עין הרע. נתינת צדקה היא הכוח לחלוק עם האחר את מה שיש לי.

• כאשר אנו מרגישים אי נוחות בחברת אנשים מסוימים ואנו חוששים כי יש להם השפעה שלילית יש להניח את יד ימין על עצם הבריח השמאלית ולומר שבע פעמים "לא אתן". מקובלים טוענים כי זו דרך בדוקה של הסרת עין הרע.

• סגולה נוספת של הסרת עין הרע ביהדות היא לומר "בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור" ולקרוא את פרק ל"א בספר תהילים.


הסרת עין הרע בראי היהדות


הרב אליהו דסלר, מגדולי הוגי המחשבה היהודיים, טוען כי עשיית מעשים טובים וניצול השפע האלוקי שניתן לנו יכול לשמש בסגולה נגד השפעות של עין הרע. חשוב לחלוק את השפע עם אחרים ולהימנע מהתרברבות בהצלחות בכל התחומים כמו בפרנסה, בקריירה, בגידול ילדים או בכל מזל אחר.